Vyberte stránku

 

 

VYHLEDÁVÁME PŘÍLEŽITOSTI NA REALITNÍM TRHU

 

 A MĚNÍME JE VE VÝNOSY SVÝCH KLIENTŮ

Vyhledáváme příležitosti na realitním trhu

 a měníme je ve výnosy svých klientů

Víme jak a umíme to...

vám stačí vědět proč
Z

Pro zajištění svého příjmů ve stáří

výnos z nemovitostí je předvídatelný a poskytuje rentu, aniž by docházelo ke snížení hodnoty aktiv
Z

Pro usnadnění startu dětí do života

přístup k vlastnímu bydlení je rok od roku složitější a všechny snahy o spoření jsou degradovány inflací
Z

Pro uchování hodnoty úspor a další příjem

hodnota nemovitotí dlouhodobě roste s inflací a růstem mezd, nedochází tak k degradaci úspor. Přitom je zdrojem dalších příjmů
Konzultace a poradenství
na základě mnoha let zkušeností a osvědčeného know-how nastavuji kompletní strategie menších a středních realitních projektů.
Zastoupení při jednáních
Zastupuji klienty při jednáních týkajících se realitních obchodů. Dle předem daného rámce hájím jejich zájmy a hledám řešení komplikovaných případů, přijatelná i pro protistranu. Dosažení úspěchu pro mého klienta je prioritní, avšak vždy s korektním přístupem k protistraně.
Zajištění nákupů nemovitostí
dle předem stanovených požadavků klienta provedeme všechny potřebné kroky k úspěšnému a bezpečnému nákupu nemovitosti. Může se jednat o dílčí služby (např. o prověření faktického či právního stavu, zajištění nutných dokumentů, asistence při jednáních, apod.) nebo ucelený balík služeb a zajištění nákupu na klíč včetně navazujícího servisu.
Zajištění prodeje nemovitostí
v návaznosti na priority majitele provedeme všechny potřebné kroky k úspěšnému a bezpečnému prodeji nemovitosti. Po seznámení s požadavky majitele i samotnou nemovitostí provedeme analýzu trhu, na základě čehož stanovíme strategii prodeje, sestavíme marketingový plán a po vzájemném odsouhlasení vše realizujeme. Zabezpečíme celou agendu jednání se zájemci o koupi od prvního kontaktu až po úspěšné předání nemovitosti a přepsání energií.
Financování realitních obchodů
v návaznosti na potřeby klienta a specifika konkrétního obchodního případu vyjednáme optimální podmínky u bank a předložíme naše doporučení. Dle konečného výběru klienta provedeme další kroky nutné k získání úvěru a realizaci investičního záměru. Sladění podmínek v úvěrové smlouvě s nastavením realitní transakce je pak samozřejmostí.
„Kvalita je nejlepší byznys plán, tečka.“       John Lasseter

Příležitosti jsou všude