Vyberte stránku

Pár slov o mně…

Svoji profesní kariéru a s ní spojené podnikání jsem odstartoval v červnu roku 2003. V prvních letech byla má aktivita podřízena souběžnému studiu vysoké školy, aby po pár letech bylo studium podřízeno podnikatelským aktivitám a v roce 2007 odloženo. Protože však považuji neustálé vzdělávání za naprosto nezbytné pro udržení růstu, věnoval jsem mu (a stále věnuji) i nadále nemalou část svého času a peněz. Vždy jsem se snažil poskytovat služby v té nejvyšší kvalitě, jaká byla za daných okolností možná a zároveň hledat způsoby, jak se dále zlepšovat.

Motivací k jakékoli činnosti je mi vědomí reálného přínosu mé práce pro klienty, obchodní partnery i další, nepřímo zúčastněné. Je mi potěšením, že se mohu takovým činostem věnovat a velice si cením důvěry, kterou při své práci dostávám.

 

Jaroslav Beneš - foto 2011

O mé práci…

Konzultační a poradenská činnost koncentruje roky zkušeností do několika málo hodin. Umožňuje využít osvědčené know-how k vyřešení dílčích problémů i k sestavení kompletní strategie celých projektů. Je však nezbytné nespoléhat jen na řešení platné v minulosti, ale rovněž sledovat trendy, vývoj trhů a prognózy, které s nemovitostmi souvisejí.

Realitní činnost považuji za jednu z vrcholných profesí – za předpokladu, že je vykonávána na úrovni odpovídající hodnotě realitních transakcí. K tomu jsou nutné multioborové znalosti a dovednosti. Neznamená to nutně být expertem na vše, ale mít ucelený přehled, zkušenosti, znát souvislosti a mít kontakty, na které se lze obrátit.

Získal jsem potřebné znalosti z realitního i finančního trhu, z oblasti práva, stavebnictví, marketingu, obchodního vyjednávání i psychologie obchodu. Zároveň dlouhodobě spolupracuji s experty v různých, souvisejících oblastech a klientům tak mohu dodávat kvalitní a komplexní službu. Například i kvalitní fotografie a jejich následné zpracování se stává nezbytným, stejně jako ovládnutí moderních technologií, které umožňují efektivní práci a zvýšení hodnoty poskytnuté služby.

V prvních deseti letech svého podnikání jsem na českém realitním trhu zažil období boomu (kdy poptávka po nemovitostech násobně převyšovala nabídku) i nástup tzv. finanční krize a následný propad trhu o více jak 30% v navazujících letech. Mám za sebou tisíce hodin obchodních jednání, řadu úspěchů i příležitostí se poučit. Jsou to zkušenosti, které nelze ničím nahradit a dnes je s úspěchem využívám… zítra, třeba i pro vás.

osobní zkušenost je nejlepší

navrhněte nezávaznou schůzku